Nasza Siedziba

AVIOMECHANIKA Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 550A
43-340 Kozy k. Bielska-Białej
WYZNACZ TRASĘ

Dane rejestrowe:
NIP 937-24-63-161
REGON 240162410
KRS 0000243047

Dane kontaktowe:
tel. +48 33 822 00 54
fax +48 33 821 29 64
info@aviomechanika.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 1 432 000,00 PLN

Obowiązki informacyjne - RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy:
więcej

Specjalista ds. Zaopatrzenia
Aleksandra Sosnowska
tel. +48 33 822 00 54 wew. 303
faks +48 33 821 29 64
asosnowska@aviomechanika.pl

Inspektor Ochrony Danych
Diana Pilszak
tel. +48 33 827 80 00 wew. 268
faks +48 33 827 80 11
iod@aviomechanika.pl

Prezes Zarządu/Dyrektor operacyjny
Marcin Wizner
tel. +48 33 822 00 54 wew. 343
faks +48 33 821 29 64
mwizner@aviomechanika.pl

Kierownik Działu Jakości
Zygmunt Bakalarski
tel. +48 33 822 00 54 wew. 346
faks +48 33 821 29 64
zbakalarski@aviomechanika.pl

Planowanie Produkcji
Łukasz Szypuła
tel. +48 33 822 00 54 wew. 348
faks +48 33 821 29 64
lszypula@aviomechanika.pl

Główny Technolog
Piotr Żondlak
tel. +48 33 827 80 38
mob. +48 882 052 029
pzondlak@aviomechanika.pl