Wymagane normy

Najnowsze wydania norm klientowskich do pobrania:

Wymagania ogólne norm z rodziny ASQR i UTCQR znajdują się pod adresem: