Certyfikaty

Certyfikaty

Aviomechanika posiada wszystkie niezbędne dla branży lotniczej certyfikaty. Od 2006 roku działamy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z AS 9100, a od stycznia 2011 posiadamy koncesję MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Koncesja wojskowa B-003-2011

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

TUV Polska

TUV Angielski

TUV Niemiecki

AS9100 POL

AS9100 ENG

Pratt & Whitney