O nas

Historia i teraźniejszość

Aviomechanika Sp. z o.o. powstała w 2005 r. w obrębie spółek grupy ANGA jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na produkcję precyzyjnych części dla wymagającego przemysłu lotniczego. Aviomechanika Sp. z o.o. będąc członkiem grupy firm produkcyjno-inżynierskich pod wspólną nazwą ANGA posiada dodatkowo do dyspozycji i wsparcia ogromny potencjał ludzki oraz maszynowy.

Poza naszą firmą w skład grupy wchodzi ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. specjalizująca się w projektowaniu, produkcji, serwisie i regeneracji uszczelnień mechanicznych oraz Certech Sp. z o.o. specjalizujący się w produkcji elementów z węglika krzemu i kompozytów węglowych oraz natrysku cieplnym i plazmowym powłok ceramicznych.

Już w niecały rok od powstania Aviomechanika Sp. z o.o. w 2006 roku firma zdobyła bardzo ceniony w lotnictwie certyfikat AS 9100 oraz ISO 9001, a od stycznia 2011 firma zdobyła koncesję MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. W tym samym roku 2011 firma otrzymała niemiecki certyfikat TUV na system przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE.

Jeszcze w 2007 r. Aviomechanika Sp. z o. o. otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej co pozwoliło na rozpoczęcie współpracy z sektorem wojskowym. Warto nadmienić, że nasza firma jako jedna z nielicznych w Polsce jest nieprzerwanie od roku 2009 certyfikowanym, złotym dostawcą firmy United Technologies Corporation – amerykańskiego giganta lotniczego.

Obecnie firma dążąc do ciągłego rozwoju dokonuje zakupów nowych obrabiarek i maszyn pomocniczych oraz wspiera rozwój swoich pracowników poprzez udział w targach i szkoleniach.

Ostatnim, bardzo udanym zakupem z 2019 r. jest nabycie tokarki Okuma LU 45 renomowanej, japońskiej firmy o tej samej nazwie, która to znacznie zwiększyła nasze możliwości technologiczne.
Obecnie firma podejmuje wiele działań marketingowym takich jak obecność w mediach społecznościowych, całkowita przebudowa strony internetowej czy obecność na targach w 2021 roku w celu budowania coraz lepszej widoczności naszej marki i uznania na rynku krajowym i zagranicznym wychodząc poza branżę lotniczą, z której firma się wywodzi .

Co nas wyróżnia?

Specjalnością naszej firmy jest obróbka skrawaniem głównie części cienkościennych z materiałów trudnoobrabialnych takich jak stopy niklu i tytanu. Wytwarzamy części w tolerancji do 0,005mm oraz o maksymalnej średnicy 700mm.

Nagrody

Przez lata współpracy w branży lotniczej otrzymaliśmy następujące wyróżnienia.

2017

UTC Supplier Gold The way forward

2015

UTC Supplier Gold

2014

UTC Supplier Gold

2012

UTC Supplier Gold

2011

UTC Supplier Gold

2010

UTC Supplier Gold Quality First – Zero Escapes

2010

UTC Supplier Gold for Excellence in Supplier Performence

2006

Wyróżnienie

Sektory, z którymi współpracujemy

Lotniczy

Wydobywczy

Kolejowy

Medyczny

Zbrojeniowy

Energetyczny

Niezbędne certyfikaty

Aviomechanika posiada wszystkie niezbędne dla branży lotniczej certyfikaty. Od 2006 roku działamy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z AS 9100, a od stycznia 2011 posiadamy koncesję MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Nasza Kadra

Nasz zespół tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem. Większość naszych pracowników jest z nami od początku działalności w branży lotniczej. Kadra uzupełniana jest młodymi ambitnymi osobami o określonych kwalifikacjach. Tak prowadzona polityka zatrudnienia pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość i podejmować się coraz trudniejszych wyzwań jakie stawiają nam klienci.

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wsparcie unijne na kapitał obrotowy w ramach COVID-19

Aviomechanika Sp. z o.o. uzyskała dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość dofinansowania: 112 464,00 PLN
Termin realizacji: 2020-07-01 – 2020-09-30

Uruchomienie produkcji złożonych geometrycznie komponentów turbowentylarowych silników lotniczych nowej generacji

AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. (ul. Wyzwolenia 550A, 43-340 Kozy) realizuje projekt pt. „Uruchomienie produkcji złożonych geometrycznie komponentów turbowentylatorowych silników lotniczych nowej generacji”.

Przedmiotem projektu jest zakup 5-osiowego centrum obróbczego CNC oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Efektem inwestycji będzie wdrożenie innowacji procesowej (zaawansowanej technologii wydajnej i wysoko precyzyjnej obróbki oraz kontroli wymiarów detali o skomplikowanych geometriach), innowacji produktowej (złożonych geometrycznie komponentów najnowszych turbowentylatorowych silników lotniczych oraz zaawansowanych usług pomiarowych) i innowacji marketingowej. W wyniku projektu powstaną 3 nowe miejsca pracy.

Wartość projektu: 3 285 610,44 PLN
Wartość dofinansowania: 934 929,80 PLN
Termin realizacji: 2019-05-01 – 2021-12-11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl