Kontakt

Kontakt

Dane rejestrowe:

NIP 937-24-63-161
REGON 240162410
KRS 0000243047

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 1 432 000,00 PLN

Adres:

AVIOMECHANIKA Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 550A
43-340 Kozy k. Bielska-Białej

Numer telefonu:

tel. +48 33 822 00 54
fax +48 33 821 29 64

Formularz kontaktowy